Công việc tháng 6 Imprimer
Mardi, 31 Mai 2011 13:08

+ Tiếp tục tổng hợp danh sách sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng;

+ Tập hợp các học phần kiến thức đại cương và tự chọn cùng kiến thức chuyên ngành để phối hợp với Phòng ĐT xét học bổng cho SV năm thứ nhất;

+ Hoàn thành các số liệu báo cáo như: lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trường, danh sách sinh viên dân tộc tỉnh ĐắkLắk…

+ Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011 (VPĐ);

+ Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2010 – 2011 của CĐ Trường (VPCĐ)