Hội thảo khoa học “Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học Việt Nam” In
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 14:25

Ngày 21-12-2012, Viện Nghiên cứu Giáo đục Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có các giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban, các giảng viên và sinh viên trong Trường. Đại biểu Hội thảo đã nghe 5 tham luận về các vấn đề như: thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và kinh nghiệm ở một số quốc gia; yếu tố tác động và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh viên trong trường học, vai trò của người thầy trong việc giúp sinh viên rèn luyện nhân cách… Có 41 báo cáo của các tác giả ở các trường đại học và cao đẳng trong cả nước đã được chọn in trong kỷ yếu Hội thảo.