Hội nghị “Tổng kết 15 năm đào tạo giáo viên theo địa chỉ và liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với các tỉnh, thành phố phía Nam” In
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 14:28

Ngày 25-01-2013, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 15 năm đào tạo giáo viên theo địa chỉ và liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với các tỉnh, thành phố phía Nam”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam, đại diện Ban Giám hiệu, các đơn vị trong Trường. Đại biểu đã nghe 8 báo cáo và thảo luận về công tác đào tạo giáo viên theo địa chỉ và liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với các tỉnh, thành phố phía Nam trong 15 năm qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Ban Tổ chức cũng đã tập hợp 15 bài viết của các tác giả in thành kỉ yếu Hội thảo.