Hội thảo Khoa học "Khuynh hướng đổi mới trong việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên" In
Thứ tư, 21 Tháng 8 2013 11:09

Ngày 21-8-2013,Tổ Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khuynh hướng đổi mới trong việc dạy và học ngoại ngữ không chuyên”. Tham dự Hội thảo có khoảng 50 đại biểu và đại diện các phòng: Phòng KHCN&MT- TCKH, Phòng Đào tạo, Phòng HTQT, các giảng viên và các báo cáo viên. Đại biểu đã nghe 7 báo cáo và thảo luận về các vấn đề: Thực trạng về trình độ tiếng Anh tổng quát của sinh viên năm nhất không chuyên ngữ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Một số định hướng trong việc thiết kế khối kiến thức ngoại ngữ trong chương trình đào tạo của các ngành không chuyên ngữ theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP TP.HCM, Những phương pháp giúp học sinh Việt Nam tiếp thu hiệu quả khi đọc phiên âm từ vay mượn trong tiếng Hán, Hoạt động hợp tác Quốc tế tại Tổ ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm TP.HCM: thực tế và định hướng,... Ban tổ chức cũng đã tập hợp 23 bài viết của các tác giả gửi đến Hội thảo để in thành kỷ yếu.