Hội thảo Khoa học " Triển khai E-learning trong giảng dạy tại khoa Anh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM In
Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 09:01

Sáng ngày 30-8-2013, Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai E-learning trong giảng dạy tại Khoa Anh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM”. Tham dự Hội thảo gồm các giảng viên của Khoa và một số đại biểu trong, ngoài Trường... Nội dung Hội thảo gồm: Nghe báo cáo và thảo luận về 5 vấn đề: Kinh nghiệm dạy học e-learning bằng Moodle, Quản lý sinh viên trong các khóa học e-learning, Tạo đề thi và câu hỏi trắc nghiệm trong Moodle, Các trang web tài nguyên giảng dạy tiếng Anh để tích hợp với hệ thống e-learning, Sử dụng một số công cụ của hệ thống e-learning: Forum, questionnare, assignment... Buổi chiều, các đại biểu đã thực hành khởi tạo khóa học e-learning.