Hội nghị Giảng viên nghiên cứu khoa học của Khoa Sinh In
Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 09:31

Sáng 23 tháng 9 năm 2013, Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội nghị Giảng viên nghiên cứu khoa học. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể giảng viên của Khoa. Hội nghị đã nghe báo cáo về các đề tài: Khảo sát ảnh hưởng của ion chì lên sự phát triển cá Ngựa vằn giai đoạn ấu trùng (Trần Thị Phương Dung -  Nguyễn Tường Anh), Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn Cần Giờ có hoạt tính diệt sâu (Nguyễn Thiện Phú - Trần Thanh Thủy), Tối ưu hóa quy trình cố định tế bào Corynebacterium glutamicum trên chất mang cellulose vi khuẩn bằng phương pháp RSM- CCD (Trần Thị Minh Tâm -  Nguyễn Thúy Hương), Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự gene matK để định danh phân tử và xác định chiều hướng tiến hóa của loài Dioscorea sp. ở Việt Nam (Đỗ Thành Trí -  Trần Hoàng Dũng), Bảo quản lạnh tế bào trứng bò giai đoạn túi mầm bằng phương pháp thủy tinh hóa trong cọng rạ và vi giọt (Nguyễn Thị Thương Huyền- Lâm Sơn Bích Trâm, Nguyễn Quốc Đạt, Hoàng Nghĩa Sơn, Phan Kim Ngọc). Có 14 bài nghiên cứu đã được tập hợp, in thành kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2013 của Khoa.

//