Hội thảo quốc tế "Giáo dục đặc biệt hướng tới tương lai" In
Thứ ba, 31 Tháng 12 2013 10:25

Ngày 12-3-2013, Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục đặc biệt - hướng tới tương lai”. Tham dự Hội thảo có khoảng 50 đại biểu đến từ Hiệp hội Giáo dục Đặc biệt các trường đại học Hàn Quốc, Trường Đại học Ritsumeikan (Nhật Bản), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, các trường chuyên biệt Bình Minh… cùng đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban, các giảng viên và sinh viên trong Khoa. Đại biểu đã nghe 6 báo cáo và thảo luận về các vấn đề: thực trạng và định hướng phát triển Giáo dục Đặc biệt, nghiên cứu và xây dựng các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật, nghiên cứu lí luận và vận dụng lí luận vào thực tiễn giáo dục trẻ các dạng tật. Ban tổ chức cũng đã tập hợp 26 bài viết của các tác giả gửi đến Hội thảo để in thành kỉ yếu.