Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ năm 2015 In
Thứ hai, 02 Tháng 2 2015 00:00

Ngày 30-01-2015, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ năm 2015. Các báo cáo được trình bày ở 3 tiểu ban: Khoa học Giáo dục, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, các phòng, ban; các giảng viên trẻ trong Trường. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên trẻ công bố các kết quả nghiên cứu mới về nhiều chuyên ngành; ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các kĩ năng cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 35 báo cáo để in trong Kỉ yếu Hội thảo.