Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2014-2015 In
Thứ bảy, 29 Tháng 11 2014 17:00

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2014, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (NCS) năm học 2014-2015 tại 6 tiểu ban. Đây là Hội thảo thường niên nhằm giúp cho học viên và NCS trao đổi thông tin, học thuật, trình bày những kết quả nghiên cứu liên quan đến luận văn, luận án đang thực hiện. Đến dự Hội thảo có Ban Giám hiệu, đại diện các phòng ban, các khoa và đông đảo giảng viên, học viên, NCS Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 83 báo cáo thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Địa lí, Lịch sử, Quản lí Giáo dục và Giáo dục Mầm non. Có 77 báo cáo đã được tuyển chọn đăng trong Kỉ yếu của Hội thảo.