Giao lưu và hội thao công đoàn năm 2011 In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 08:33

Từ ngày 26.3.2011 đến ngày 27.3.2011, tại Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giao lưu và hội thao công đoàn các trường đại học: Cần Thơ, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt.

Tính từ năm 2003, đây là lần thứ IX, công đoàn các trường trên tổ chức giao lưu và hội thao.

Tại buổi giao lưu, Ban Thường vụ công đoàn các trường trao đổi kinh nghiệm về công tác công đoàn, công tác nữ công, chế độ chính sách cho công đoàn viên. Bên cạnh đó, công đoàn các trường cũng nêu lên những khó khăn cùng nhau tìm ra những ý tưởng và  giải pháp để hoạt động công đoàn mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, viên chức của trường, động viên lớp trẻ an tâm công tác.

Lãnh đạo các trường đánh giá rất cao công việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các trường trong thời gian qua như: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, đảm bảo tính công bằng; tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ giáo dục vùng sâu, vùng xa… Đảng và chính quyền rất tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động hiệu quả.

Cùng với giao lưu, công đoàn các trường tham gia tổ chức hội thao các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền và quần vợt với nhiều hứa hẹn để vận động viên 5 trường thi tài và học hỏi lẫn nhau sau một năm gặp lại.

Năm nay, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm tham gia 5 bộ môn với 48 vận động viên. Kết quả:

1.     Cầu lông

+Đôi nam nữ trên 40 t  (Nguyễn Văn Hồng + Hồ Thị Nghị): Giải Nhất

+Đôi nam trên 40 t (Nguyễn Văn Hồng + Lê Thành Thái): Giải Nhì

+Đôi nam dưới 40 t (Nguyễn X Hoàng Sinh + Nguyễn Ngọc Trung): Giải Nhì

+Đôi nữ (Nguyễn T Thảo Nguyên + Phan T Mỹ Hoa): Giải Ba

+Đôi nam nữ trên 40 t (Lê Thành Thái + Nguyễn Thị Vân) : Giải Ba

2.     Bóng bàn

+Đôi nam (Nguyễn Văn Khánh + Nguyễn Văn Hòa): Giải Nhất

+Đôi nam nữ (Nguyễn Văn Hòa + Lê T Hồng Hà): Giải Nhất

+Đôi nam (Nguyễn Văn Bỉnh + Nguyễn Anh Đài): Giải Ba

+Đôi nữ (Phan T Mỹ Hoa +Lê T Hồng Hà ): Giải Nhì

3.     Quần vợt

+Đôi nam (Nguyễn Văn Khánh + Võ Quang Trung): Giải Ba

4.     Bóng đá : Giải Ba

5.     Toàn đoàn: Giải Nhì