Các quyết định của Bộ liên quan đến hoạt động thanh tra thi In
Thứ sáu, 11 Tháng 3 2011 22:12

Quyết định số: 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi