31/10/2011-Thông báo v/v chưa nhận được TKB của các Khoa Imprimer
Lundi, 31 Octobre 2011 02:21

Ngày 15/09/2011, Phòng Thanh tra Đào tạo có gửi công văn số 50/ĐHSP-TTĐT đề nghị các đơn vị gửi thời khoá biểu học kỳ một năm học 2011-2012 về Phòng TTĐT trước ngày 23/09/2011. Tuy nhiên, đến nay Phòng TTĐT chưa nhận được TKB của các khoa sau:

1) Khoa Công nghệ Thông tin

2) Khoa Địa lý

3) Khoa Giáo dục Thể chất

4) Khoa Giáo dục Chính trị

5) Khoa Giáo dục Quốc phòng

6) Khoa Lịch sử

7) Khoa Tiếng Pháp

8) Khoa Trung Văn

9) Khoa Toán - Tin

Đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện ./.