Nhiều đơn khiếu nại trình bày chưa đúng thể thức 打印
周一, 2011年 04月 18日 08:04

Thời gian vừa qua, phòng Thanh tra đào tạo đã tiếp nhận và giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, phản ánh liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, một số đơn thư chưa trình bày đúng thể thức, thậm chí viết cẩu thả trên những tờ giấy nhàu nát, vì vậy,chúng tôi không thể giải quyết những trường hợp này.

Photobucket

Chúng tôi đăng tải các mẫu đơn, cùng các luật liên quan đến vấn đề khiếu nại – tố cáo để Quý vị tham khảo. Trên cơ sở đó, chúng tôi mới có thể tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Mẫu Thư phản ánh

- Mẫu đơn khiếu nại

- Mẫu Đơn tố cáo