Bùi Hồng Hà In
Thứ năm, 30 Tháng 5 2013 09:28

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: BÙI HỒNG HÀ
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1959
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán:
Học vị cao nhất: Thạc sĩ ; Năm công  nhận: 1985
Chức danh: Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa tâm lý giáo dục, trường ĐHSPTPHCM
Điện thoại liên hệ:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Bùi Hồng Hà (2001), Một vài suy nghĩ về mối quan hệ giữa nhu cầu và tính cách con người trong cuộc sống xã hội, Kỷ yếu hội nghị khoa học năm học 2000 - 2001

2. Bùi Hồng Hà (2003), Cần có sự kết hợp chặt chẽ với giáo viên giảng viên dạy môn phương pháp của các lihoa không chuyên trong khi giảng dạy chương “Tâm lý học dạy học”, Hội thảo khoa học “Liên kết và cải tiến vừa đào tạo nghiệp vụ cho sinh viên ĐHSP. TPHCM

Đề tài khoa học

1. Bùi Hồng Hà (2011), Mức độ trí tuệ nhận thức của trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại TP HCM, Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở.

Sách - Giáo trình

1. Bùi Hồng Hà (1995), Nuôi con khỏe, dạy con ngoan, Ban nữ công trường ĐHCT

2. Bùi Hồng Hà (2012), Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, NXB ĐHSP TP. HCM