Nguyễn Mộng Hy In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 10:46

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Mộng Hy

Ngày tháng năm sinh :

04-09-1934

Quê quán : Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1974

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Mộng Hy (1990), Hình học giải tích, ĐHSP in và xuất bản.
 2. Nguyễn Mộng Hy (đồng tác giả) (1991), Sách Giáo khoa Hình học lớp 11 Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 3. Nguyễn Mộng Hy (đồng tác giả) (1992), Sách Giáo khoa Hình học 12. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 4. Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Vĩnh, Dương Lương Sơn (1992), Nghiên cứu về sách giáo khoa Cải cách giáo dục - Hội Toán TP. Hồ Chí Minh.
 5. Nguyễn Mộng Hy (1993), Bài tập hình học cao cấp tập I, II - ĐHSP in và xuất bản.
 6. Nguyễn Mộng Hy (1993), Xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề - Nhà xuất bản Giáo dục
 7. Nguyễn Mộng Hy (đồng tác giả), (1993), Hướng dẫn ôn luyện thi tốt nghiệp PTTH và luyện thi đại học về hình học - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 8. Nguyễn Mộng Hy (đồng tác giả) (1994), Sách Giáo khoa Hình học phân ban 11. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 9. Nguyễn Mộng Hy (đồng tác giả) (1995), Sách Giáo khoa Hình học phân ban 12. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 10. Nguyễn Mộng Hy (1995),Nghiên cứu về chất lượng giáo dục các tỉnh đồng bằng sông Cửu long (đề tài tập thể).
 11. Nguyễn Mộng Hy (1996), Các phép biến hình trong mặt phẳng - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
 12. Nguyễn Mộng Hy (1997), Các bài toán về vectơ và phương pháp tọa độ - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
 13. Nguyễn Mộng Hy (1999), Hình học cao cấp - Nhà xuất bản Giáo dục.
 14. Nguyễn Mộng Hy (2000), Bài tập ôn tập và luyện thi đại học về Hình học Giải tích –Nhà xuất bản Trẻ, Tp.HCM.
 15. Nguyễn Mộng Hy (tập thể tác giả) (2001), Bộ bài tập ôn tập và luyện thi đại học –Nhà xuất bản Giáo dục.
 16. Nguyễn Mộng Hy (2001), Bài tập Hình học cao cấp - Nhà xuất bản Giáo dục.