Nguyễn Khả In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 03:47

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Khả

Ngày tháng năm sinh :

1943

Quê quán :

Quảng Ngãi

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1971

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 1993

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Khả (1977), Về một lớp otomat hữu hạn (cấp trường). Báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 2.
  2. Nguyễn Khả, Nguyễn Xuân Dũng (1981), Bài tập Toán cao cấp Trường Đại học KTQS xuất bản.
  3. Nguyễn Khả, Lê Thanh Hải, Nguyễn Chiến Thắng (1985), Ứng dụng điện toán trong thống kê sinh học để chọn giống di truyền chăn nuôi (Viện kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam nghiệm thu). Báo cáo tại Hội nghị Trường ĐH Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Khả, Phạm Sơn (1987), Ứng dụng vi tính trong tính toán số liệu pháo binh. Bài báùo khoa học đăng tạïp chí Thông tin Khoa học kỹ thuật. Bộ Quốc Phòng- Học Viện KTQS, số 1-1987, tr.14-19.
  5. Nguyễn Khả, Nguyễn Hữu Hồng Chi (1996), Tin học phổ thông, Nxb Giáo dục
  6. Nguyễn Khả (1997), Chuyên đề đại số tuyến tính Trường ĐHKTQS xuất bản.
  7. Nguyễn Khả (2000), Các nửa nhóm và Otomat suy rộng từ máy kiểm tra trắc nghiệm. Báo cáo đăng Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Toán - Tin học 2000