Nguyễn Quang Tấn In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 11:26

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Quang Tấn

Ngày tháng năm sinh :

23-03-1955

Quê quán :

Hương Trà, Thừa Thiên – Huế

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1983

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 1994

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn Quang Tấn (1994), Hướng dẫn sử dụng Ventura 3.0 -Nxb Đồng Nai
 2. Nguyễn Quang Tấn (1995), Microsoft Word 6.0 Hướng dẫn chi tiết và các kỹ xảo - Nxb Đồng Nai.
 3. Nguyễn Quang Tấn (1995), CorelDraw 3.0 & 4.0 –Nxb TpHCM.
 4. Nguyễn Quang Tấn (1995), Quattro Pro 5.0 trong Windows –Nxb Đồng Nai.
 5. Nguyễn Quang Tấn (1996), Windows 95 và Word 7.0 - Nxb Đồng Nai.
 6. Nguyễn Quang Tấn (1997), Hướng dẫn sử dụng Microsoft Visual FoxPro 3.0. –Nxb Thống kê.
 7. Nguyễn Quang Tấn, Hồ Trung Dũng (1997), Hướng dẫn tự học cơ sở lập trình - Nxb Thống kê.
 8. Nguyễn Quang Tấn, Vũ Thanh Hiền (1997), Lập trình với Hợp ngữ - Nxb Thống kê.
 9. Nguyễn Quang Tấn (1998), Tin học phổ cập hiện đại - Nxb Thống kê.
 10. Nguyễn Quang Tấn (1998), Phổ cập về Internet - Nxb Thống kê.
 11. Nguyễn Quang Tấn (1999), Hướng dẫn sử dụng Windows 98 và Word 97 - Nxb Thống kê.
 12. Nguyễn Quang Tấn (1999), Sử dụng dễ dàng với Microsoft Excel 97 - Nxb Thống kê.