Trần Đặng Bảo Ân Print
Tuesday, 01 December 2015 00:00

TRẦN ĐẶNG BẢO ÂN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 27/02/1989

Quê quán: Long An

Học vị: Thạc sĩ                       năm công nhận: 2013

Chức danh:                             năm công nhận:

Môn giảng dạy: Vô tuyến Điện tử, Phương pháp Thực nghiệm Vật lý

Đơn vị công tác: Bộ môn Vật lý Ứng dụng, Khoa Vật lý

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Tran Dang Bao An, Nguyen Trung Thanh, Truong Cong Dinh, NGUYENTRAN Thuat and NGUYEN Quang (2013), Optimization for Analytical Model of Rear Side Point Contact UMG-Si Solar Cells, Proceeding 4th International Conference on Nanotechnology and application, Vung Tau , Viet Nam, 2013, 163-168.

2. Trần Đặng Bảo Ân, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Trần Thuật (2013), Tối ưu hóa và chế tạo điện cực điểm mặt sau của pin năng lượng mặt trời dựa trên đế UMG-Si, Kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần III, Huế, 2013.

3. Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Lâm Duy, Trần Đặng Bảo Ân (2014), Chế tạo bộ thí nghiệm kiểm chứng ba định luật thực nghiệm của chất khí có sử dụng vi điều khiển và cảm biến, Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, Đà Nẵng, Việt Nam.

4. Trần Đặng Bảo Ân, Nguyễn Hữu Đông, Lê Công Nhân, Nguyễn Trung Hiếu (2015), Các hàm wavelet tối ưu trong xử lý tín hiệu điện cơ, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI - Hà Nội, trang 503-510.

5. Nguyễn Tấn Phát, Trần Đặng Bảo Ân, Nguyễn Lâm Duy (2015), Ứng dụng vi điều khiển và cảm biến trong chế tạo bộ thí nghiệm kiểm chứng ba định luật thực nghiệm của chất khí, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ VI - Hà Nội, trang 703-710.

6. Bao Thoa Bui, Bao An Tran Dang, Thi Cuc Than, Minh Hieu Nguyen, Lam Huong Hoang Ngoc, Van Diep Bui, Quoc Hung Nguyen, Van Thanh Pham, Chi Hieu Hoang, Thuat Nguyen-Tran (2016), "Optimization of Synthesis of ZnO:Al as n-Type Transparent Conductive Layer for Oxide-Semiconductor-Based Solar Cells", Journal of Elec Materi.

Đề tài nghiên cứu

1. Đề tài khoa học cấp cơ sở, (2014-2015), “Khảo sát đặc tính của laser he-ne ứng dụng cho việc thiết kế các thí nghiệm vật lí”