Nguyễn Thanh Nga In
Chủ nhật, 02 Tháng 4 2017 00:00

NGUYỄN THANH NGA

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

09-7-1984

Quê quán:

Bình Chánh – Bình Sơn – Quảng Ngãi

Học vị:           Tiến sĩ

,năm công nhận:   2015

Chức danh:   Giảng viên

,năm được phong: 2008

Môn giảng dạy:

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông; Sử dụng phương tiện thí nghiệm trong dạy học Vật lý

Đơn vị công tác:

BM Phương pháp giảng dạy và ứng dụng, Khoa Vật lý

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm TPHCM -280 An Dương Vương, Q5, TPCHM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Huong Tra DO, Thanh Nga NGUYEN (2014), Accroissement de la responsabilité des étudiants à la société grâce à l’apprentissage par projet dans l’enseignement de la physique générale, RIFEFF, Tr429-442. ISBN 978-2-923808-37-6, Canada.

2. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà (2013), Tổ chức dạy học dự án trong dạy học Vật lý đại cương cho sinh viên ngành kỹ thuật theo hướng tiếp cận chuyên, Tạp chí Giáo dục, số 320, Tr55-57.

3. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà (2013), Tổ chức dạy học dự án một số nội dung kiến thức “Động học và động lực học” thuộc chương trình Vật lý đại cương nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành kỹ thuật giao thông, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, Tr108-109,114.

4. Huong Tra Do, Thanh Nga Nguyen (2012), Former les étudiants à la méthodologie de créativité en combinant l'apprentissage par projet et l'enseignement ouvert ayant la nature de planification, Tạp chí SKHOLÊ, số 17, Tr161-166. ISSN 1263-5898.

5. Nguyễn Thanh Nga (2011), Kết hợp dạy học dự án và dạy học mở mang tính thiết kế nhằm bồi dưỡng phương pháp luận sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy các ứng dụng kỹ thuật của Vật lý, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt, Tr57-60.

6. Nguyễn Thanh Nga (2011), Dạy Vật lý đại cương phần Cơ học theo định hướng chuyên ngành cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, Tr27-29.

7. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà (2010), Tổ chức dạy học dự án một số nội dung kiến thức Vật lý đại cương ngành kỹ thuật trường Đại học GTVT, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 55, Tr12-15.

8. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà (2010), Dạy học dự án cho sinh viên đại học khối kĩ thuật và kết quả đạt được, Tạp Chí Khoa học (Trường ĐHSP Hà Nội), số 55. Tr28-36.

9. Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Hương Trà (2010), Tích hợp lý thuyết TRIZ trong dạy học dự án khi dạy học các ứng dụng của Vật lý trong kỹ thuật, Kỷ yếu Hội Nghị Giảng dạy Vật lý toàn quốc, Tr86-92.