Trương Thị Hoài Thu Print
Friday, 20 September 2019 14:51

 

 

TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 08/01/1992

Quê quán: Bến Tre

Học vị: Thạc sĩ                                     ,năm công nhận: 2016

Chức danh: Giảng viên

ôn giảng dạ : Bài tập Điện-Quang

Đơn vị công tác: Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa Vật lý

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Thu D. H. Truong, T. V. Nhan Hao, and Vinh N. T. Pham (2019), “The role of electron-electron repulsion to the nonsequential double ionization mechanisms”, Journal of Physics: Conference Series, 1274, 012007, pp. 1-12.
  2. Tran Ngoc Lien Huong, Truong Dang Hoai Thu, Pham Nguyen Thanh Vinh (2017), “Investigating the multiple recollision of the nonsequential double ionization process”, Journal of Science of Hue University, 126, 1B, pp. 45-55.
  3. Huynh Van Son, Truong Dang Hoai Thu, Tran Hoang Hai Yen, Vo Thanh Lam, Pham Nguyen Thanh Vinh (2016), “Dependence of two-electron correlated dynamics on the relative phase of two-color orthogonal laser pulse”, Journal of Science of Ho Chi inh University of Education, 3, 81, pp. 34-43.
  4. Truong Dang Hoai Thu, Huynh Van Son, Pham Nguyen Thanh Vinh (2015), “V-like structure in the correlated electron momentum distribution for nonsequential double ionization of helium”, Journal of Science of Ho Chi inh University of Education, 5, 70, pp. 26-33.
  5. Truong Dang Hoai Thu, Pham Nguyen Thanh Vinh (2015), “Trajector  anal sis for explanation of the v-like structure in the correlated electron momentum distribution for nonsequential double ionization of helium”, Journal of Science of Ho Chi inh University of Education, 9, 75, pp. 14-22.