Nguyễn Lê Anh In
Thứ tư, 03 Tháng 3 2021 00:00

NGUYỄN LÊ ANH

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 17/02/1992

Quê quán: Khánh Hòa

Học vị: Thạc sĩ, năm công nhận: 2019

Chức danh:                                                                năm công nhận:

Môn giảng dạy: Giải tích 1, Giải tích 2

Đơn vị công tác: Bộ môn Toán lý, Khoa Vật lý

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P. 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại:

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1. Nguyen Le Anh, Phan Nhut Huan, and Nguyen Hoang Phuc (2021), “Nuclear mean-field description of proton elastic scattering by 12,13C at low energies”, Communications in Physics 31(1), pp. 45-56.

2. Nguyen Le Anh, Nguyen Hoang Phuc, Dao T. Khoa, Le Hoang Chien, and Nguyen Tri Toan Phuc (2021), “Folding model approach to the elastic p+12,13C scattering at low energies and radiative capture 12,13C(p,γ) reactions”, Nuclear Physics A 1006, 122078.

3. Phan Nhut Huan, Nguyen Le Anh, Bui Minh Loc, and Isaac Vidãna (2021), “Study of (p,n)IAS and (3He,t)IAS charge-exchange reactions with the G-matrix full-folding method”, Physical Review C 103(2), 024601.

4. Nguyen Le Anh and Bui Minh Loc (2021), “Bound-to-continuum potential model for the (p,γ) reactions of the CNO nucleosynthesis cycle”, Physical Review C 103(3), 035812.

Đề tài nghiên cứu

1. Nguyễn Lê Anh (2017), Tham gia Đề tài KHCN cấp Quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), mã số: 103.04-2017.317 (2017 – 2020), “Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô”.

2. Nguyễn Lê Anh (2018), Tham gia Đề tài KHCN cấp Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM), mã số: ĐTCB.01/19/VKHKTHN (2018 – 2020), “Nghiên cứu vi mô phản ứng bắt nucleon (p,γ) ở năng lượng thấp trong hình thức luận trường trung bình hạt nhân”.