Nguyễn Trần Trác In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:05

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Trần Trác

Ngày tháng năm sinh :

07-01-1945

Quê quán : Hà Đông

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1972

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 1994

Đơn vị công tác :

Trung tâm NCGD – Giao lưu văn hóa Quốc tế.

Địa chỉ liên lạc :

284/5A  Lê Văn Sỹ  P.14 - Quận 3

Điện thoại : (08) 9316247

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Trần Trác và Diệp Ngọc Anh (1984), Giáo trình Quang học. Trường ĐHSP Tp.HCM.
  2. Nguyễn Trần Trác (1984), Cơ học Lượng tử. Trường ĐHSP Tp.HCM.
  3. Nguyễn Trần Trác và Lý Vĩnh Bê (1988), Phương pháp giải toán Quang- Nguyên tử-Hạt nhân. Nxb Giáo Dục, Tp.HCM.
  4. Nguyễn Trần Trác và Đỗ Hương Trà (1996), Quelques contenus pour la formation des enseignants des sciences physiques en francais au Vietnam, Bảo vệ tại I.U.F.M. de l’Académie de Grenoble, Pháp.
  5. Nguyễn Trần Trác (1999), Toán Quang Lý - Nguyên tử. Nxb ĐH.Quốc Gia, Hà Nội.
  6. Nguyễn Trần Trác (2000), Toán Quang - Vật lý Hạt Nhân. Nxb Trẻ, Tp.HCM (tái bản  lần 5).
  7. Nguyễn Trần Trác (2000),  Toán Cơ học. Nxb Trẻ Tp.HCM (tái bản lần 5).
  8. Nguyễn Trần Trác (2000), Toán Điện xoay chiều. Nxb trẻ Tp.HCM (tái bản lần 5).