Nguyễn Thị Kim Hạnh In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:10

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Hạnh

Ngày tháng năm sinh :

12-10-1954

Quê quán :

Gia Lâm - Hà Nội

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1997
Đơn vị công tác : Khoa Hóa
Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Thị Kim Hạnh (1999), Hóa nguyên tố –Phần kim loại. Lưu hành nội bộ. Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên. Trường ĐHSP Tp.HCM
  2. Nguyễn Thị Kim Hạnh (1999), Hóa vô cơ –Phần kim loại chuyển tiếp. Lưu hành nội bộ. Trường ĐHSP Tp.HCM.