Mai Văn Ngọc In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:18

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Mai Văn Ngọc

Ngày tháng năm sinh :

02-08-1954

Quê quán : Bình Định

Học vị :

Cử nhân

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Mai Văn Ngọc (1997), Thực hành Hóa học vô cơ – Các nguyên tố. Giáo trình, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.
  2. Mai Văn Ngọc (2001), Hóa học vô cơ – Phần phi kim. Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh.