Từ Minh Thạnh In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:19

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Từ Minh Thạnh

Ngày tháng năm sinh :

28-10-1953

Quê quán : Xã Tân An, Thị xã Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1998

Chức danh :

Giảng viên

Năm công nhận : 1982

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Từ Minh Thạnh (1981), Tổng hợp và nghiên cứu một số sản phảm ngưng tụ của 2-Focmyl và 2-Axetyl Benzothiazol. Luận văn tốt nghiệp Sau Đại học, bảo vệ tại ĐH Sư Phạm Hà Nội 1, năm 1981.
  2. Từ Minh Thạnh, PGS, PTS Trần Quốc Sơn (1987), Nghiên cứu các sản phẩm ngưng tụ giữa 2-Axetyl Benzothiazol và Anđêhit thơm. Tin vắn Khoa học, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1.
  3. Từ Minh Thạnh (1999),  Lý Thuyết Hóa Học Hữu Cơ 1. Đại Học Quốc Gia - Trường ĐHSP Tp.HCM.