Nguyễn Mạnh Cường In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:43

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Cường

Ngày tháng năm sinh :

29-5-1948

Quê quán : Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1985

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 1993

Đơn vị công tác :

ĐHDL Ngoại ngữ –Tin học Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Mạnh Cường (đồng tác giả) (1987), Giáo trình thực hành tiếng Nga cho sinh viên năm thứ  IV, khoa Nga ĐHSP TPHCM
  2. Nguyễn Mạnh Cường (ủy viên) (1993), Vấn đề phân phối và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ĐHSP TPHCM trong 5 năm gần đây ở các tỉnh ĐBSCL. Đề tài NCKH.
  3. Nguyễn Mạnh Cường (trưởng ban thư ký) (1996), Chương trình cấp Bộ: Chương trình nghiên cứu tổng thể về giáo dục ĐBSCL, năm 1995–1996.
  4. Nguyễn Mạnh Cường (thành viên, thư ký) (1999), Xây dựng mô hình đào tạo Thạc sĩ giáo dục chuyên  ngành Didactic các bộ môn khoa học. Đề tài NCKH,  nghiệm thu 26/4/1999.
  5. Nguyễn Mạnh Cường (ủy viên thư ký) (1999), Hiện đại hóa thư viện. Đề tài NCKH.