Nguyễn Thức Thành Tín In
Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 00:00

NGUYỄN THỨC THÀNH TÍN

 1. A.    PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:


Quê quán:

Bình Thạnh, TP. HCM

Học vị: Tiến sỹ

,năm công nhận: 2013

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Lý thuyết tiếng, thực hành tiếng, Kinh tế - Du lịch

Đơn vị công tác:

Khoa tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B.   PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2011, « Regard réflexif sur l’enseignement du français intensif et spécialisé au Lycée d’Application, Université de Pédagogie de HoChiMinh-ville », Synergies Pays Riverains du Mékong, số 3, GERFLINT, pp. 89-99.
 2. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2013, « De quelques coverbes de temporalité en vietnamien », La linguistique, số 49, quyển 2, Revue de la Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, pp. 95-106.
 3. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2015, « Plaidoyer pour l’enseignement scientifique dans le programme des classes bilingues à HoChiMinh-ville », Synergies Pays Riverains du Mékong, số 7, GERFLINT, pp. 49-54.
 4. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2016, « Difficulté d’appropriation des voyelles nasales du français »,  Tạp chí khoa học, số 4 (82), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 41-48.
 5. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2016, « La pratique d’auto-dictionnaires pour l’accès à des locutions figuratives en français », Tạp chí khoa học, số 7 (85), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 5-15.
 6. NGUYỄN THỨC Thành Tín & PHẠM Thị Tuyết Như, 2016, « À quels temps verbaux de l’anglais correspond le passé composé ? », Tạp chí khoa học, số 8 (86), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 42-53.
 7. NGUYỄN THỨC Thành Tín & NGUYỄN Linh Thoại, 2016, « Quel manuel pour les classes de français pour enfants à l’Idécaf », Tạp chí khoa học, số 11 (89), ĐH Sư phạm TP.HCM, 162-168.
 8. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2016, « Filière de Tourisme du Département de Français : rétrospective et réflexions », Tạp chí khoa học, số 11 (89), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 106-117.
 9. NGUYỄN THỨC Thành Tín & TRẦN Thiện Tánh, 2016, « Approche aspectuelle à travers le récit pour le passé composé et l’imparfait », Synergies Pays Riverains du Mékong, số 8, GERFLINT, pp. 157-166.
 10. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2017, « La nature psychologique du temps et la flexibilité temporelle », Tạp chí khoa học, số 2 (92), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 5-12.
 11. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2017, « La concordance des temps en français », Tạp chí khoa học, số 14 (5), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 55-64.

12.  NGUYỄN THỨC Thức Thành Tín, 2017, « À propos de l’énoncé lexicographique du dictionnaire monolingue », Tạp chí khoa học, số 14 (8), ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 5-11.

13.  NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2017, « Mô hình đào tạo giáo viên ở một số nước, khu vực thuộc khối Pháp ngữ » (Teacher training models in some French-speaking regions »), International Conference « Training and Professional Development for Teachers, Principal Advisors and Education Lecturers », 16.12.2017, ĐH Sư phạm TP.HCM, pp. 592-602.

14.  NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh, 2018, « Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tours », Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 14-7, Học viện Quân sự, Hà Nội, pp. 93-100.

15.  NGUYỄN THỨC Thành Tín, VIÊN Thế Khánh Toàn, VŨ Triết Minh, 2018, « Giảng dạy định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên izi.travel », Tạp chí Ngôn ngữ, số 9 (352), Viện Ngôn ngữ Ngôn ngữ học, Hà Nội, pp. 66-77.

Báo cáo hội nghị

 1. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2006, « Difficultés dans la recherche en Master 2 SDL », Séminaire des Jeunes Chercheurs lần thứ 1, ĐH Quốc gia Lào.
 2. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2006, « La nature psychologique des temps morphologiques », Séminaire vùng Châu Á – Thái Bình Dương, ĐH Sư phạm Tp HCM.
 3. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2007, « Identifier quelques difficultés dans l’enseignement de la grammaire chez le jeune professeur », Séminaire des Jeunes Chercheurs lần thứ 2, ĐH Cần Thơ.
 4. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2014, « Repenser la formation de tourisme du Département de Français de l’Université de Pédagogie de HoChiMinh-ville », Journées scientifiques 2014, Nha Trang.
 5. NGUYỄN THỨC Thành Tín, TRẦN Thiện Tánh, 2014, « L’enseignement de l’opposition Passé composé vs Imparfait par une approche aspectuelle à travers le récit », (đồng tác giả với Trần Thiện Tánh), Séminaire des Jeunes Chercheurs 2014, Hà Nội.
 6. NGUYỄN THỨC Thành Tín, ĐOÀN Triều, 2014, « Le passé simple dans l’enseignement secondaire », Séminaire des Jeunes Chercheurs 2014, Hà Nội.
 7. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2014, « Plaidoyer pour l’enseignement scientifique dans le programme des classes bilingues à HoChiMinh-ville », 3e Conférence Internationale de Phuket, ĐH Hoàng tử Songkla, Phuket, Thái Lan.
 8. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2015, « Giá trị của conditionnel trong tiếng Pháp nhìn từ góc độ ngữ dụng », Hội thảo khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển, Viện ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.

 1. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2017, « Marqueurs de temporalité en vietnamien : coverbes ou adverbes ? », Hội thảo khoa học Langage écrit : Production, troubles, évaluation et multilinguisme – vinh danh Philippe Mousty, Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ.

Luận văn, luận án

 1. Déplacements temporels et aspectuels, khóa luận cử nhân sư phạm, GVHD : HUỲNH Thanh Triều, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2001.
 2. La nature psychologique des temps morphologiques, luận văn thạc sĩ LL&PPDH tiếng Pháp, GVHD : HUỲNH Thanh Triều, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2004.
 3. La nature psychologique des temps morphologiques – Concordance des temps, luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, GVHD : Philippe LANE và HUỲNH Thanh Triều, ĐH Rouen (Pháp), 2006.
 4. Regard réflexif sur l’enseignement du français intensif et spécialisé au lycée d’application, luận văn thạc sĩ Công nghệ đào tạo, GVHD : Marc BAILLEUL, ĐH Caen – Basse-Normandie (Pháp), 2008.
 5. Gestion des RH : cas du Département de Français de l’Université de Pédagogie de HCMV, báo cáo tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp (MBA), IAE de Paris – ĐH Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Pháp), 2010.
 6. Étude contrastive de la temporalité en français et en vietnamien, luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học, GVHD : Colette FEUILLARD, ĐH Paris 5 Descartes – Sorbonne (Pháp), 2013.

Sách

 1. NGUYỄN THỨC Thành Tín & PHAN NGUYỄN Thái Phong, 2008, Ngữ pháp thực hành 2, NXB ĐH Sư phạm TpHCM.
 2. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2016, Bài tập Ngữ pháp tiếng Pháp, NXB ĐH Sư phạm TpHCM.
 3. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2016, Nhập môn kinh tế, NXB ĐH Sư phạm TpHCM.
 4. NGUYỄN THỨC Thành Tín, 2017, Ngữ pháp tiếng Pháp, NXB ĐH Sư phạm TpHCM.
 5. NGUYỄN THỨC Thành Tín & PHẠM Song Hoàng Phúc, 2018, Cách chia động từ trong tiếng Pháp, NXB ĐHQG Hà Nội.