Nguyễn Thị Uyên In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 15:11

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Thị Uyên

Ngày tháng năm sinh :

27-04-1954

Quê quán :

Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh

Học vị : Thạc sĩ : Năm được phong : 1999
Đơn vị công tác : Khoa Tiếng Pháp
Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Thị Uyên, Trương Quang Đệ, René Cotte, André Kara, Jean-Noël Juttet (1993), Tiếng Pháp 10, Nxb Giáo Dục và Didier / Hatier.
  2. Nguyễn Thị Uyên, Trương Quang Đệ, René Cotte, Jean-Noël Juttet (1993), Tiếng Pháp 11, Nxb Giáo Dục và Didier / Hatier.
  3. Nguyễn Thị Uyên (1995), Stage pédagogique: “Comment apprendre la lecture active” (Thu hoạch kinh nghiẹâm mang tính chất sư phạm: “Làm thế nào để tiếp thu phương pháp đọc hiểu tích cực”) . Trường ĐHSP Tp.HCM.
  4. Nguyễn Thị Uyên (1995), Stage culturel: “Notre club francophone” (Thu hoạch mang nội dung văn hóa: “Câu lạc bộ tiếng Pháp của chúng tôi”). Trường ĐHSP Tp.HCM.
  5. Nguyễn Thị Uyên (1999),  “Polysémie des images dans l’enseignement de la langue et de la culture françaises” (“Tính đa nghĩa của hình ảnh trong giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá Pháp”). Rapport-projet de Diplôme d’études approfondies. Trường ĐHSP Tp.HCM.