Nguyễn Sỹ Bình Print
Tuesday, 06 September 2011 14:24

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên

Nguyễn Sỹ Bình

Ngày sinh

26/4/1963

Quê quán

Sài Gòn

Học vị

Cử nhân                  năm công nhận: 1991

Chức danh

Giảng viên

Môn giảng dạy Mỹ thuật;  Chuyên đề Mỹ thuật, Đồ chơi trẻ em.
Đơn vị công tác

Khoa Giáo dục mầm non, trường Đại học sư phạm TP.HCM

Địa chỉ liên lạc

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Số điện thoại

Email:

B. PHẦN DANH MỤC