Nguyễn Hoàng Thiện In
Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 00:00

NGUYỄN HOÀNG THIỆN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

14/10/1988

Quê quán:

Sông Bé (nay là Bình Dương)

Đơn vị công tác:

Viện Nghiên cứu Giáo dục

Địa chỉ liên lạc:

115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:

 

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Nguyễn Hoàng Thiện (2003), “Một số biện pháp nâng cao khả năng tự học cho sinh viên”, Tạp chí Dạy và Học Ngày nay, Số 08-2014, tr.61,62,70.

Đề tài nghiên cứu

  1. Nguyễn Hoàng Thiện (2013), So sánh hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và sinh viên Trường Đại học Sài Gòn. Đề tài khoa học cấp Trường.