Nguyễn Thị Phú Quý Print
Wednesday, 06 July 2011 07:30

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Quý
Ngày sinh: 02/01/1984
Quê quán: Quảng Nam
Học vị: Cử nhân                            , năm công nhận: 2007
Chức danh:  
năm được phong:
Môn giảng dạy:
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Giáo dục
Địa chỉ liên lạc: 115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thọai:
Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

1.   Nguyễn Thị Phú Quý ( 2007), Tìm hiểu việc chọn thần tượng của học sinh THPT trên địa bàn TP. HCM. Khóa luận tốt nghiệp.