Phạm Thị Thu Thủy Print
Wednesday, 06 July 2011 07:52

A.   PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10 - 12 - 1980
Quê quán: Thái Bình
Học vị: Thac sĩ,                                                               năm công nhận: 2010
Chức danh:      
, năm được phong:
Môn giảng dạy:
Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Giáo dục
Địa chỉ liên lạc: 115 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   PHẦN DANH MỤC

1.  Phạm Thị Thu Thủy ( cùng cộng sự ) ( 2009), Thể kí và việc giảng dạy thể kí ại trường một số trường THPT TP.HCM, Đề tài khoa học cấp Viện.

2.  Phạm Thị Thu Thủy (cùng cộng sự), (2011), Thực trạng hoạt động ngoại khóa tại một số trường THPT TP.HCM, Đề tài khoa học cấp Trường.