Phạm Thị Ngọc Hương In
Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 10:02
A- PHẦN BẢN THÂN
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Hương
Ngày tháng năm sinh: 17-07-1950
Quê quán: Cái Bè Tiền Giang
Học vị: Kỹ sư Giáo dục
Chức danh: Giảng viên
Đơn vị công tác: Tổ Giáo dục Nữ công
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

B- PHẦN DANH MỤC
Phạm Thị Ngọc Hương (2000), Giáo trình: “Bài học Nữ công môn Dinh dưỡng”. Trường ĐHSP Tp.HCM