V/v qui định số công trình gửi tham gia xét GT "Tài năng khoa học trẻ VN" năm 2013 dành cho sinh viên In
Thứ sáu, 12 Tháng 4 2013 04:00

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện và số lượng sinh viên đại học đang đào tạo hệ chính quy tại đơn vị (theo số liệu thống kê giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên của các đơn vị (có danh sách kèm theo).

Theo đó, Trường Đại học Sư phạm TPHCM được gửi 6 đề tài dự thi giải thưởng này.

Xem chi tiết