Thông báo danh sách công trình SV dự thi giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ VN" dành cho sinh viên 2014 In
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014 15:52

Căn cứ kết quả Hội nghị SV NCKH cấp Trường năm học 2013 - 2014 ngày 13-5-2013 và ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Trường quyết định chọn 5 công trình sau gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014.

Xem chi tiết