Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI Print
Wednesday, 28 March 2012 15:52

Trường đã nhận được Thông báo số 1 - Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc - lần thứ VI sẽ được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vào tháng 10/2012. Mời các giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia.

xem chi tiết