Nguyễn Thị Tú Print
Monday, 18 July 2011 10:02

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Tú
Ngày sinh:

01-01-1979

Quê quán:

Thanh Hóa

Học vị:

Thạc Sĩ, năm công nhận: 2005

Chức danh:

Giảng Viên, năm được phong: 2008

Môn giảng dạy:                  

Tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh chuyên ngành Hóa, tiếng Anh chuyên ngành Địa; tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Tiếng Anh môn Nghe, Nói , Đọc, Ngữ Pháp

Đơn vị công tác: Tổ Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

 

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo:

1. Nguyễn Thị Tú (2012), A brief discussion about the Vietnamese and American family- Một vài nét về gia đình Việt và gia đình Mĩ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, số 28, tr. 116-126.

2. Nguyễn Thị Tú (2011), Pronunciation Awareness: A Point of View from Students and Teachers at HCMC University of Pedagogy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chuyên theo chương trình học chế tín chỉ”, Tổ Ngoại ngữ ĐHSP Tp. HCM, tr. 59-83.

3. Nguyễn Thị Tú (2012), An Evaluation of the EFL English Coursebook “American English Files Multipack 2A & 2B, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học” Giảng dạy ngoại ngữ không chuyên: đổi mới và phát triển”, Tổ Ngoại ngữ ĐHSP TP. HCM, tr.35-62

Sách

 

1. Nguyễn, Thị Tú. (2006). Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 10. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn, Thị Tú. (2006). Giúp học tốt tiếng Anh lớp 10. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn, Thị Tú. (2007). Học tốt tiếng Anh lớp 8. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn, Thị Tú. (2007). Học tốt tiếng Anh lớp 7. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

5. Nguyễn, Thị Tú. (2007). Học tốt tiếng Anh lớp 6. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

6. Nguyễn, Thị Tú. (2007). Luyện kỹ năng học tiếng Anh cơ bản và nâng cao tiếng Anh. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

7. Nguyễn, Thị Tú. (2007). Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 7, 8, 9. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

8. Nguyễn, Thị Tú. (2008). Ngữ pháp và bài tập cơ bản-nâng cao tiếng Anh lớp 12. Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn, Thị Tú. (2010). Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 10. Việt Nam, Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Nguyễn, Thị Tú. (2010). Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 11. Việt Nam, Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

11. Nguyễn, Thị Tú. (2010). Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 12. Việt Nam, Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

12.  Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 7- bộ nâng cao, NXB Đồng Nai.

13. Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 8- bộ nâng cao, NXB Đồng Nai.

14. Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 10- bộ nâng cao, NXB Đồng Nai.

15. Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 10- bộ cơ bản, NXB Đồng Nai.

16.  Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 11- bộ nâng cao, NXB Đồng Nai.

17.  Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 12- bộ cơ bản, NXB Đồng Nai.

18.  Nguyen Thi Tu (2012), Hướng dẫn học giỏi Tiếng Anh 12- bộ nâng cao, NXB Đồng Nai.