Kết quả Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2016 In
Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 00:00

Ngày 11 tháng 12 năm 2016, Lễ Tổng kết, trao giải Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ XVIII năm 2016 đã được tổ chức tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên, TP Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 03 công trình đạt giải thưởng, đó là 02 giải ba của các SV Nguyễn Lê Bảo Hoàng, Nguyễn Phan Nhật Lam, Giang Thiên Vũ - Khoa Tâm lí học do PGS TS Huỳnh Văn Sơn hướng dẫn; SV Trần Khoa Nguyên - Khoa Ngữ văn do ThS Nguyễn Hữu Nghĩa hướng dẫn và 01 giải khuyến khích của các SV Cao Thị Hiền Hòa, Phạm Thị Mỹ Dung, Lê Tú Quỳnh - Khoa Giáo dục Mầm non do TS Phan Thị Thu Hiền hướng dẫn.