Hội Thảo Khoa Học Tổ Ngoại Ngữ Năm 2011: Thư Mời Viết Tham Luận Print

Tổ Ngoại ngữ trân trọng mời thầy cô viết bài tham dự hội thảo khoa học của Tổ Ngoại ngữ với tất cả các đề tài, chủ đề về:

Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ không chuyên theo chương trình đào tạo tín chỉ

Chủ đề ưu tiên (special colloquium):

Các vấn đề liên quan đến việc dạy và học Ngữ âm (Pronunciation: Sounds, Stress patterns)

  • Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 30 tháng 6 năm 2011
  • Hạn chót gửi bài: ngày 20 tháng 5 năm 2011
  • Thời hạn trên được kéo dài đến ngày 13 tháng 6 năm 2011
  • Địa chỉ gửi bài: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thể lệ gửi bài:

Mỗi tham luận/ báo cáo khoa học gồm:

1.      tiêu đề tham luận/ báo cáo khoa học

2.      tên tác giả, học vị

3.      Tóm tắt thông tin về tác giả (biodata) không quá 250 từ; vd, chuyên môn giảng dạy, lĩnh vực nghiên cứu quan tâm, những hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật v.v.

4.      tóm tắt tham luận/ báo cáo khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khoảng 250 từ)

5.      nội dung chi tiết của tham luận/ báo cáo khoa học bằng tiếng Việt/ tiếng Anh/ tiếng Hoa/ tiếng Pháp/ tiếng Nhật:  Bài giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word, phông chữ Unicode/Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng lề trên, lề dưới và lề trái, lề phải: 1 inch, gutter: 0.2 inch, cách dòng 1.5 (line spacing: 1.5 lines), khoảng cách giữa các đoạn văn (spacing before) là 6pt. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự. Hệ thống đánh số tiêu đề của từng mục được thống nhất như sau:

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.1.1

6.      tài liệu tham khảo

Mong nhận được sự tham gia của các thầy cô. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô.

Trân trọng.

Ban tổ chức