Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Tổ Ngoại Ngữ Năm 2011 Print
Tuesday, 28 June 2011 00:00

Hội Thảo Khoa Học Tổ Ngoại Ngữ Năm 2011

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Lời nói đầu (.pdf)

Về Ngữ Âm

trang
1.
Recognizing Pronunciation Errors: A case of ESP at HCMC University of Pedagogy (.pdf)
1-8
2.
Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin trong Dạy & Học Ngữ Âm Hán Ngữ: Đánh Giá Hiệu Quả Giáo Trình Điện Tử ‘Hán Ngữ Sơ Cấp’ (.pdf)
9-23
3.
Multiple Intelligences Theory in Teaching Pronunciation: Theoretical Perspectives and Practical Demonstrations (.pdf)
24-39
4.
Pronunciation Exercises to Improve English Pronunciation (.pdf)
ThS. Tống Khánh Ngọc
40-47
5.
Teaching Pronunciation Through Songs for Non-Major Students at Pre-Intermediate Level (.pdf)
48-58
6.
Pronunciation Awareness: A Point of View from Students and Teachers at HCMC University of Pedagogy (.pdf)
59-83
7.
Negative Effects in Lacking Teaching Pronunciation (.pdf)
84-86

Về Phương Pháp Giảng Dạy Ngoại Ngữ


8.
Ứng Dụng Tiến Trình Giao Tiếp Vào Việc Giảng Dạy Ngoại Ngữ (.pdf)
GV. Lê Thị Kim Khánh
87-95
9.
How to Get Students to Speak English (.pdf)
GV. Hà Thanh Liêm
96-100
10.
Một Vài Cách Khai Thác Bài Đọc Tiếng Anh Hiệu Quả (.pdf)
101-106
11.
Suy Nghĩ Về Vấn Đề Nói Trước Công Chúng (.pdf)
TS. Trương Thị An Na
107-111
12.
Sự Cần Thiết Của Việc Chỉnh Sửa Trong Giáo Trình ‘English For History’ (.pdf)
112-119
13.
Peers Feedback through Blogs in Second Language Writing: A Case of a Vietnamese EFL Classroom (.pdf)
120-134
14.
Vấn Đề Sửa Lỗi Cho Sinh Viên Trong Quá Trình Giảng Dạy Ngoại Ngữ (.pdf)
ThS. Hồ Thị Phượng
135-139
15.
An Evaluation of Three Language Learning Websites and Software (.pdf)
140-145

Về Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng

Tiếng Anh

16.
The Effect of Culture on Reading Comprehension (.pdf)
GV. Huỳnh Thị Thái Hòa
146-154
17.
Language Acquisition (.pdf)
ThS. Lý Nhựt Thiện
155-162
18.
English as an International Language: Global Context and Local Adaption (.pdf)
ThS. Đinh Ngọc Thủy
163-170
19.
Câu Điều Kiện Anh Ngữ và Việc Giảng Dạy Câu Điều Kiện Cho Sinh Viên Không Chuyên Ngữ (.pdf)
ThS. Nguyễn Thành Trung
171-190

Tiếng Hoa


20.
Phân Tích Những Lỗi Sai Thường Gặp Của Học Sinh Khi Sử Dụng Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Hán (.pdf)
ThS. Vũ Thu Hằng
191-197
21.
Sơ Lược Về Bổ Ngữ Xu Hướng Phức Hợp (.pdf)
ThS. Vương Xương Kiệt
198-203