Lương Trần Hy Hiến Print
Friday, 10 June 2016 00:00

LƯƠNG TRẦN HY HIẾN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

15/05/1983

Quê quán:

Khánh Hòa

Học vị: Thạc sĩ

,năm công nhận: 2014

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Phát triển ứng dụng Web, Phát triển ứng dụng di động, Nhập môn Công nghệ Phần mềm

Đơn vị công tác:

Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ liên lạc:

396, đường Dương Bá Trạc, P1, Q8, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Đề tài nghiên cứu

  1. Trần Sơn Hải, Nguyễn Đỗ Thái Nguyên, Lương Trần Hy Hiến (thành viên) (2012), Phát triển phương pháp phân tích biểu cảm gương mặt dùng mạng Nơ ron. Đề tài khoa học cấp cơ sở. MS: CS2012.19.05