Nguyễn Thị Ngọc Hoa Print
Friday, 10 June 2016 00:00

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

02/09/1987

Quê quán:

Long An

Học vị:

Thạc sĩ, năm công nhận: 2016

Chức danh:

Môn giảng dạy:

PP Giảng Dạy Tin Học

Đơn vị công tác:

Khoa CNTT Trường Đại học Sư phạm TPHCM

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Q5, TPHCM

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Sách

  1. Lê Đức Long, Nguyễn Thị Ngọc Hoa (và các cộng sự) (2011), Giáo Trình Tin Học Đại Cương, ebook.
  2. Lê Đức Long, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phan Võ Minh Thắng (2014), Khai Thác Hiệu Quả Bảng Tương Tác Trong Dạy Học, ebook.