Hoàng Mạnh Hà Print
Tuesday, 01 December 2015 00:00

HOÀNG MẠNH HÀ

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 05/01/1982

Quê quán: Quỳnh Lâm –Quỳnh Lưu – Nghệ An

Học vị: Thạc sĩ

,năm công nhận: 2011

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy: Phương Pháp dạy Tiếng Việt ở Tiểu học, Giáo dục học đại cương, Giáo dục học mầm non –tiểu học

Đơn vị công tác:

Khoa Giáo dục Đặc Biệt

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Hoàng Mạnh Hà (2010), “Quy trình tổ chức trò chơi học tập trong dạy học Tiếng Việt ở các lớp 1,2,3”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, Số 11/2010.