Lê Nguyệt Trinh Print
Tuesday, 08 November 2011 15:38

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên Lê Nguyệt Trinh
Ngày sinh 06/01/1982
Quê quán Quảng Ngãi
Học vị

Thạc sỹ,  năm công nhận: 2007

Chức danh
Môn giảng dạy

Quản lý hành vi, Dạy trẻ tăng động giảm chú ý

Đơn vị công tác

Khoa Giáo dục đặc biệt

Địa chỉ liên lạc

280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM

Điện thoại
Email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

B. PHẦN DANH MỤC

1.  Lê Nguyệt Trinh (2007), Làm sao giảm nguy cơ bỏ học/ đuổi học?, Đề tài Luận văn Thạc sỹ

2.  Lê Nguyệt Trinh (2007), Tăng động giảm chú ý: Rối loạn thật hay giả?, thuộc Đề tài nghiên cứu nhóm trong Chương trình Thạc sỹ.