Các xã, huyện vùng cao Imprimer
Vendredi, 22 Avril 2011 12:07

CÁC XÃ LÀ VÙNG CAO

1. Tỉnh Điện Biên (9)

- Xã Na Sang huyện Mường Chà

- Xã Sa Lông huyện Mường Chà

- Xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà

- Xã Phìn Hồ huyện Mường Chà

­- Xã Nậm Khăn huyện Mường Chà

- Xã Nậm Lịch huyện Tuần Giáo

- Xã Ngối Cáy huyện Tuần Giáo

- Xã Xuân Lao huyện Tuần Giáo

- Xã Mường Ảng huyện Mường Ảng

2. Tỉnh Lai Châu (8)

- Xã Trung Đồng huyện Than Uyên

- Xã Hua Nà huyện Than Uyên

- Xã Tà Mung huyện Than Uyên

- Xã Phúc Than huyện Than Uyên

- Xã Phúc Khoa huyện Than Uyên

- Xã Sơn Bình huyện Tam Đường

- Xã Giang Ma huyện Tam Đường

- Xã Nậm Mạnh huyện Mường Tè

3. Tỉnh Bình Thuận (1)

- Xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc

 

4. Tỉnh Gia Lai (11)

- Phường Thắng Lợi thành phố Pleiku

- Phường Phù Đổng thành phố Pleiku

- Phường Đống Đa thành phố Pleiku

- Phường Chi Lăng thành phố Pleiku

- Thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Sê

- Xã Chrôh PơNan huyện Phú Thiện

- Xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện

- Xã Đăk Jơ Ta huyện Mang Yang

- Xã Đăk Ta Ley huyện Mang Yang

- Xã Ya Kly huyện Chư Prông

- Xã Ia Bang huyện Chư Prông

5. Tỉnh Lâm Đồng (6)

- Xã Hiệp An huyện Đức Trọng

- Xã Tân Nghĩa huyện Di Linh

- Xã Đại Lào thị xã Bảo Lộc

- Xã Tân Lạc huyện Bảo Lâm

- Xã Đạ Rôn huyện Đơn Dương

- Xã Blá huyện Bảo Lâm

 

CÁC HUYỆN LÀ VÙNG CAO (2)

- Huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

- Huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Trích: Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính.

Web:cema.gov.vn (Ủy ban Dân tộc)