LỊCH TRỰC BAN LÃNH ĐẠO TỔ NGOẠI NGỮ Print

THỨ


BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG CÔ TÚ CÔ PHƯỢNG CÔ TÚ CÔ TÚ CÔ PHƯỢNG
CHIỀU CÔ PHƯỢNG THẦY KỲ NAM CÔ PHƯỢNG THẦY KỲ NAM THẦY KỲ NAM

Ghi chú:

* Văn phòng không làm việc vào thứ 7, Chủ nhật và những ngày lễ.

* Trong trường hợp cần liên hệ ngoài thời gian trên, yêu cầu gửi thư về   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hoặc điện thoại +848 – 3835 2020 – 119 (giờ hành chính)