Danh sách các lớp K36 đã bổ sung hồ sơ In
Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 11:47
DANH SÁCH CÁC LỚP ĐÃ NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ K36STT KHOA LỚP GHI CHÚ

1 VẬT LÝ SP 4B

2 CN 4C

3 TIẾNG TRUNG SP 4A

4 CN 4A

5 LỊCH SỬ SP 4A

6 GDQP-AN

7 ĐỊA LÝ SP 4B

8 HÓA CN 4C

9 PHÁP SP 4A

10 GDMN SP 4A