Mời sinh viên K 39 không làm cam kết phục vụ ngành để trao đổi In
Thứ hai, 24 Tháng 2 2014 08:51

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K39 KHÔNG NỘP CAM KẾT NGÀNH

 

 

 

 

 

 

STT

MSSV

HỌ

TÊN

KHOA

LỚP

1

K39.301.128

Trần Lê Ngọc

Trà

Sinh Học

1B

 

2

K39.601.153

Trần Mỹ

Uyên

Ngữ Văn

1B

 

3

K39.605.118

Đinh Thị Thanh

Thái

GDCT

1B

 

4

K39.605.124

Mai Thị Huyền

Trang

GDCT

1B

 

5

K39.701.031

Nguyễn Chánh Ngọc

Hạnh

Tiếng Anh

1A

 

6

K39.701.040

Nguyễn Quang

Huy

Tiếng Anh

1A

 

7

K39.701.073

Võ Thảo

Ngân

Tiếng Anh

1A

 

8

K39.701.035

Đặng Ngọc Bảo

Hiên

Tiếng Anh

1B

 

9

K39.701.016

Phạm Công

Danh

Tiếng Anh

1C

 

10

K39.701.054

Trần Tấn

Khoa

Tiếng Anh

1C

 

11

K39.701.105

Nguyễn Hà Bảo

Quyên

Tiếng Anh

1C

 

12

K39.701.156

Triệu Mỹ

Duyên

Tiếng Anh

1C

 

13

K39.703.012

Nguyễn Minh

Ngọc

Tiếng Pháp

1A

 

14

K39.703.038

Nguyễn Hoàng Mỹ

Duyên

Tiếng Pháp

1A

 

15

K39.704.003

Lư Bội

Du

Tiếng Trung

1A

 

16

K39.704.024

Lâm Lệ

Trân

Tiếng Trung

1A

 

17

K39.902.014

Nguyễn Kiều

Diễm

GDMN

1B

 

18

K39.904.004

Lê Thị Trâm

Anh

GDĐB

1A

 

 

Phòng CTCT và HSSV đề nghị các sinh viên có tên trên đến phòng CTCT và HSSV (A 108) để làm việc.

Thời gian:  từ ngày 25/2/ 2014 đến hết ngày 12/3/2014

Nếu sinh viên không đến sẽ không khiếu nại về sau.

 

Phòng CTCT và HSSV