Thông báo về học bổng học kì 1 năm học 2013 - 2014 Imprimer
Mardi, 06 Mai 2014 09:49

Hiện nay, Trường đã chính thức công bố quyết định và danh sách sinh viên K 37, K38,k39 và SV K 35, K36 Khoa Tiếng Nga.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách đền khoa khai báo số tài khoản để khoa sớm nộp về Phòng Kế hoạch - Tài chính, chuyển tiền vào thẻ ATM của sinh viên

Phòng CTCT và HSSV