Các kế hoạch Công đoàn Trường thông báo để các công đoàn bộ phận triển khai In
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 15:06

1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017)

2. Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật  năm 2017

3. Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tệ nạm mại dâm và HIV/AIDS năm 2017